1Keep Flytter til å opprettholde eller forbedre felles helse Mange mennesker med leddgikt motstår vanlig fysisk aktivitet eller trening fordi de frykter det vil øke smerte eller ytterligere…